Τα ενδύματα του Κυρίου Νο 1 – Τα αναγκαία ενδύματα

Το πρώτο από μια σειρά εφτά κηρυγμάτων με θέμα: Τα ενδύματα του Κυρίου και τίτλο «Τα αναγκαία ενδύματα». Ομιλητής είναι ο ποιμένας της εκκλησίας «Η Φλόγα της Πεντηκοστής» που βρίσκεται στη Ρόδο.